Dřevotřískové desky – vodovzdorná dřevotříska

 

Tloušťka dřevotřísky Cena dřevotříska Kč/m2 bez DPH Cena kč/m2 s DPH Počet ks/m2 v paletě dřevotřísky
10 mm* 97,00 117,37 80
13 mm* 117,00 141,57 61
16 mm* 134,00 162,14 50
19 mm 154,00 186,34 42
22 mm 172,00 208,12 36
25 mm* 193,00 233,53 32
28 mm* 213,00 257,73 28

 

Výhody dřevotřísky – dřevotřískové desky

  • vysoké mechanicko-fyzikální vlastnosti
  • uzavřená povrchová vrstva pro konečnou pokládku podlahových krytin
  • minimální emise formaldehydu
  • mnohostranné uplatnění dřevotřískové desky

 

Použítí dřevotřísky – dřevotřískové desky

  • vhodné pro pokládku plovoucích podlah
  • jako obklady stěn nejen pro dřevokonstrukce
  • konstrukční prvek v interiéru
  • obaly

 

Rekvizity Zkušební norma Jednotka Tloušťka (mm)
10 13 16 19 22 25 28 38
Tolerance tloušťky EN 324-1 mm +/- 0,3
Tolerance délky a šířky ( Pero a Drážka ) EN 324-1 mm ± 1
Pravoúhlost EN 324-2 mm/m 2
Hranová přímost EN 324-2 mm/m 1,5
Tolerance hustoty % +/- 10
Příčná pevnost v tahu EN 319 N/mm2 0,45 0,45 0,45 0,45 0,40 0,40 0,35 0,30
Pevnost v ohybu EN 310 N/mm2 15 15 14 14 12 12 11 9
Modul pružnosti N/mm2 2050 2050 1950 1950 1850 1850 1700 1550
Bobtnání po 24h % 14 14 14 14 13 13 13 12
Emisní třída formaldehydu E1
Koeficient Sd max. 0,50 0,65 0,80 0,95 1,10 1,25 1,40 1,90
Hodnota tepelné vodivosti EN 12664 W/mK 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13