Hranol Modřín Slezský

Podkladní hranoly ze slezského modřínu jsou ideální variantou pro zhotovení podkladního roštu pod fasády z modřínového dřeva. .

Katalogové číslo: 40.60.5000 MJ Kategorie: , ,
Dostupnost:

Informace o produktu

Připevňovací prostředky: Hlavy vrutů musí lícovat s plochou profilu. Otvor pro vrut i zahloubení musí být předvrtáno. Kolem hlav vrutů nesmí vzniknout trhliny. Připevňovací prostředky musí být trvale korozivzdorné. Délka připojovacích prostředků musí být volena tak, aby zajišťovala dostatečnou pevnost spojů, nesmí však přečnívat tak, aby poškozovala těsnost případné folie. Min. vzdálenost pro šrouby na koncích prken je min. 3 cm a max. 5 cm od konce. Zabráníte tomu, aby se později tím, že dřevo pracuje vytvořily trhliny na koncích. Doporučený spojovací prostředek : EUROTEC HAPATEC HELI.
Ostatní informace: Nosná konstrukce musí být navržena tak, aby odolávala zatížení vlastní hmotností a hmotností obkladu a zatížení vnějších sil, především větru. Mimo to musí umožnit připevnění obkladu tak, aby tvořil rovinu s úchylkami, které dovolují obecné předpisy. Aby se zaručilo bezpečné připevnění zavěšené fasády k podkladu, zvolte vzdálenost latí mezi 50 max. 70 cm dle tloušťky fasádního profilu

Hranol Modřín Slezský

Nechte se inspirovat

Máte zájem o tento produkt?

Neváhejte nás kontaktovat. Brzy se Vám ozveme s kalkulací.