Dřevěné terasy

Venkovní dřevěné terasy REAL DECK

spojují obytný prostor se zahradou a rozšiřují tak obytný prostor ven až do zeleně. Dřevěné terasy REAL DECK Vám zajistí naprostý komfort v zeleni bez ohledu na to, jaký typ dřeviny si z naší nabídky vyberete. Terasy REAL DECK se v nabídce dělí na jehličnaté dřeviny, které zastupuje dřevo modřín sibiřský, modřín slezský, thermo dřevo borovice, červený cedr, borovice stepní, borovice s tlakovou impregnací zelenou látkou Wolmanit nebo hnědou impregnační látkou Bochemit. Exotické dřeviny nabízíme v dřevinách bangkirai, massaranduba, bukit, merbau, garapa, ipe, teak javský a teak barmský. Různé šířky, různé tloušťky, různé povrchy, různé zpracování, dřevěné terasy REAL DECK Vám nabízejí více než 30 kombinací k výběru. Dřevo na terasu nejsou však jen terasová prkna po kterých chodíte, ale jsou to i podkladní hranoly pod terasy, výškově nastavitelné terče, spojovací vruty a vhodný typ terasových olejů.

 

Charakteristika druhů dřevin používaných pro dřevěné terasy

Staletí staré stromy nás učí obdivu kvůli fantastickým vlastnostem dřeva. Současně pevné a elastické odolá větru a počasí ve velmi rozdílných klimatických oblastech. Během růstu vznikají různé vlastnosti, které utváří individuální krásu našich produktů ze dřeva a musí být zohledněny při konstrukci i péči.

 

Volba dřeva

Druhy dřeva se liší nejenom opticky, ale také svou trvanlivostí a odolností. Již při volbě dřeva by mělo proto být vzato v úvahu, k čemu bude dřevo použito a jak silně bude zatěžováno. Exotické tvrdé dřevo jako bangkirai, massaranduba, kapur, bukit, garapa, merbau, ipe a teak si vystačí bez dodatečné chemické ochrany dřeva. I v přímém kontaktu se zeminou je velmi dobře odolné a trvanlivé. U tuzemských jehličnatých dřevin jako douglaska, borovice a modřín je doporučeno odolnost a trvanlivost zlepšit pomocí chemické ochraně dřeva.

Speciální úpravou je u thermo dřeva jasan, thermo dřeva borovice a u borovice impregnované v tlakových kotlích zvýšena trvanlivost a odolnost. Přímému kontaktu se zeminou by se mělo zabránit u jehličnatého dřeva a u termo dřeva borovice.

 

DŘEVO – MATERIÁL S CHARAKTEREM

 

SUKY

Podle druhu dřeva a vlivů podmíněných růstem se obměňuje počet a velikost suků a také kresba žilek dřeva. Zdravé suky dodávají dřevu živý, individuální vzhled. Nejsou žádným nedostatkem, není omezen jejich počet a velikost. Ojediněle se objevujícím hranovým sukům a trhlinám v oblasti suků nelze vždy zabránit a nemají žádný vliv na trvanlivost dřeva.

 

HRA BAREV

Podle druhu dřeva se jednotlivé dřevěné profily terasových prken vyznačují přírodní hrou barev. Tato různorodá hra barev propůjčuje produktu živý vzhled a podtrhuje přírodní, individuální charakter dřeva.

 

DRSNÝ POVRCH A PROHLUBNĚ OD HOBLOVÁNÍ

Ojediněle se u některých lamel a profilů mohou na povrchu vyskytnout drsná místa a takzvané prohlubně od hoblování. I přes velkou pečlivost ve výrobě nelze zásadně zabránit těmto drsným místům na povrchu. Zvláště v oblasti suků a u vláken dřeva orientovaných proti směru opracování jsou podle druhu dřeva na povrchu možná drsná místa nebo malé trhliny způsobené vytržením vláken dřeva. Na koncích se může ojediněle vyskytnout lehké roztřepení a lze ho snadno odstranit.

 

OTVORY OD HMYZU

U bangkirai se mohou ojediněle vyskytnout malé otvory, zvané „pinholes“. Přitom se jedná o otvory po hmyzu od škůdce v čerstvém dřevu, který se výhradně vyskytuje u živých stromů. Před zpracováním na terasové dřevo škůdce odumře. Neexistuje žádné nebezpečí pro produkt nebo okolní stavby.

 

ROZDÍLY / BOBTNÁNÍ A SMRŠŤOVÁNÍ

Dřevo je přírodní materiál, který „pracuje“. Proto může pod vlivem klimatických změn ročních období dojít ke změnám v rozměrech dřevěných profilů v tloušťce a šířce (až do 10%). Toto bobtnání a smršťování dřeva by mělo být zohledněno při Vašem projektování, obzvláště je třeba toto konstrukčně zohlednit u terasových prken. Termo dřevo bylo díky speciální termické úpravě tak změněno ve svých vlastnostech, že již téměř „nepracuje“.

 

TOČITÝ RŮST/DEFORMACE

U přírodně rostoucích materiálů jako dřevo může dojít k mírnému nebo ojediněle také k silnému točitému růstu. U terasových prken proti tomuto točitému růstu působí správná vzdálenost podkladní konstrukce. Již zdeformovaná terasová prkna lze “zdravě zkrátit“ přiříznutím. Prkna se zkrátí tak, aby se odstranilo točitému růstu sešroubováním s podkladní konstrukcí.

 

TVORBA TRHLIN

Přírodní povětrnostní vlivy jako slunce, vlhkost a UV záření působí na dřevo rozdílně podle druhu dřeva. Tak se mohou příležitostně tvořit trhliny, které ale nemají žádný vliv na trvanlivost.

 

LÁTKY OBSAŽENÉ VE DŘEVU

Dřevo obsahující pryskyřici jako modřín, borovice, smrk a douglaska může v počáteční době ve zvýšené míře ronit pryskyřici. Ronění pryskyřice můžete zabránit mechanicky nebo také s naším „Odstraňovačem pryskyřice“. U dřeva impregnovaného v tlakových kotlích se na povrchu vyskytují zelenavé výkvěty. Přitom se jedná o ronění pryskyřice, která se smísila s impregnací. Tyto světle zelené výkvěty soli časem zvětrají. U některého dřeva jako například bangkirai, massaranduba a garapa se mohou v počáteční době vymývat barevné látky obsažené ve dřevu. Proto by měly být okolní stavební prvky, fasády a kameny chráněny příslušnými konstrukcemi nebo zakrytím. U bazénů nebo rybníků může jinak dojít k zakalení vody.

Nezávazná poptávka

Zbývá znaků

Odesláním souhlasíte s poskytnutím osobních údajů.

Přihlaste se k odběru pravidelných novinek